malva-gietvloeren-logo

 • praktische-gietvloer.JPG
 • school-gietvloer.jpg
 • sier-gietvloer.jpg
 • woonkamer-gietvloer.jpg

Vraag hier informatie aan!

Vul uw gegevens in, zodat wij contact met u kunnen opnemen over uw nieuwe gietvloer wensen.

 1. Naam*
  Vul a.u.b. uw naam in
 2. E-mail*
  Vul a.u.b. uw emailadres in
 3. Telefoon*
  Ongeldige invoer
 4. Soort vloer*
  Maak aub een keuze
 5. Ongeldige invoer

Aandachtspunten gietvloeren

Er zijn enkele aandachtspunten voor het leggen van een Gietvloer, het klimaat moet juist zijn en de werkplek moet toegankelijk zijn. Lees daarom onderstaande aandachtpunten goed door, zodat u niet voor verrassingen komt te staan.

 • Verwerkingcondities: relatieve luchtvochtigheid van max 70%; temp. van min 15⁰C en max 25⁰C.
 • Eventuele  kosten voor ventilatie, bouwdrogers, kachels en/of koelingen zijn voor rekening opdrachtgever
 • De opdrachtgever zorgt ervoor dat de werkplek normaal bereikbaar is, dat mogelijke  verkeersobstakels zijn weggehaald en dat transport van materiaal/materieel vanaf vervoermiddel naar werkplek geen probleem vormt, waarbij de afstand niet meer dan 50 m¹ bedraagt. Indien er sprake is van precariorechten, parkeervergunningen, reserveringen van parkeerplaatsen e.d., dient de opdrachtgever dit te regelen en zijn de hieruit voortvloeiende kosten voor zijn of haar rekening
 • De vloeroppervlakken waarop door de werkzaamheden, inclusief eventueel straalwerk, moeten worden uitgevoerd, dienen bij aanvang van de werkzaamheden obstakelvrij, droog druk- en vormvast, schoon en vrij van specieresten en elastische materialen (foam, PUR, bitumen etc.)  te zijn.
 • Indien geen plinten gewenst zijn dient de afwerking tegen de muren strak te zijn. In geval van foamranden langs de kant is het afsnijden en afkitten (acrylkit) voor zorg van de opdrachtgever, mits anders overeen is gekomen.
 • Eventueel aanwezige plinten dienen na aanbrengen van de vloer overgelakt te worden door opdrachtgever.
 • De ondervloer dient te zijn aangebracht volgens goed vakmanschap, conform de laatste hiervoor gestelde normen en dient derhalve een minimum drukvastheid te hebben van 20 N/mm².
 • Een cementdekvloer mag maximaal 4% vocht bevatten bij aanvang van en tijdens onze werkzaamheden (nieuwe beton- of cementdekvloeren moeten minimaal 4 weken oud zijn) en bij een anhydriet/calciumsulfaat dekvloer is het restvochtgehalte maximaal  0,5 %.
 • In geval van vloerverwarming dient het volledig stookproces, ruimschoots voordien, te zijn doorlopen.
 • Belastbaarheid bij 20⁰C: na 24 u voor licht beloopbaar; na 48 u belastbaar voor gebruikelijk verkeer; na 7 dagen belastbaar met vloeistoffen. (Let op: niet dampremmend afdekken binnen 7 dagen)
 • Bij coating- en gietvloersystemen mag het aanwezige afschot in de ondervloer maximaal 2% bedragen en dient de ondergrond zeer vlak te zijn, zonder scheuren en/of gaatjes.
 • Uitgangspunt is dat de te bewerken vloeren op de juiste hoogte liggen en dat eventuele putten en/of profielen op de goede hoogte en waterpas gesteld zijn.
 • Bij het stellen van deuren en kozijnen dient rekening te worden gehouden met voldoende vrije ruimte onder de deuren, waarbij de deuren dienen te zijn verwijderd vóór uitvoering van de werkzaamheden.
 • Tekening/nuancering van gietvloeren met kleurschakeringen zijn wisselend en smaakgebonden. De applicatie wordt naar eigen inzicht uitgevoerd. Indien de opdrachtgever, of diens vertegenwoordiger, enige invloed uit wil oefenen op het eindresultaat, dient deze aanwezig te zijn tijdens het gietproces.
  In verband met de onomkeerbaarheid van het applicatieproces is het niet mogelijk om te reclameren op het uiteindelijke resultaat.
 • De ondergrond moet op een correcte wijze zijn beschermd (bijv. dampscherm) tegen opstijgend vocht, osmosewerking, of vocht van enig andere aard.
 • Er wordt geen garantie gegeven op schade in de vloerafwerking t.g.v. scheuring of werking in de ondergrond, dan wel schade ontstaan door een te snelle ingebruikname, het betreden tijdens uitharding, t.g.v. lekkages en/of invallend vuil en loslopend (on)gedierte, of schade die is ontstaan door voorwerpen of handelingen waarop de vloer niet is berekend.
 • Vergoeding t.g.v. directe of indirecte gevolgschade is uitgesloten, indien onze aansprakelijkheidsverzekering hiervoor geen dekking verleent.
 • Indien de vloer wordt belast met meubilair en m.n. rollende bureaustoelen, dienen deze te zijn voorzien van speciale doppen/wielen voor harde vloerbedekking. Voor inlichtingen hieromtrent kunt u contact opnemen met www.floorfriendly.nl.

Heeft u nog vragen over bovenstaande aandachtspunten, of is er iets niet helemaal duidelijk, laat het ons dan weten en neem contact met ons op.